Voorouder regressie

Voorouderregressie is een vorm van regressietherapie waar we werken met thema’s, gedragspatronen, trauma’s en belemmerde overtuigingen welke je kunt terug vinden in de familielijn van je vader of moeder.

Het thema wat je in je draagt trekt je naar de familie waar ditzelfde probleem als een rode draad van de voorouders naar het heden loopt.

Door in de energie van vader of moeder te stappen, de ouder die het zelfde thema in zich draagt, gaan we via de voorouderlijke lijn op zoek naar de voorouder waar jouw probleem ooit is ontstaan.

We gaan met deze voorouder in gesprek en nodigen de voorouder uit ons te vertellen hoe dit probleem of patroon ooit begonnen is en vragen de voorouder dit probleem of patroon uit de lijn vandaan te halen, zodat er heling is voor jou en degenen die na jou komen.

Een bijzonder mooi proces.