OVERZICHT ZORGVERZEKERAARS

Vergoedingsmogelijkheden

Cliënten kunnen Regressie- en Reïncarnatietherapie geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen door:

- Vergoeding uit persoonsgebonden budget

- Vergoeding op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

- Werkgevers die uit preventieve overwegingen financiële bijdrage leveren aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheidstoestand van personeel

- Aanvullende zorgverzekering

- In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk aanspraak te maken op de wet Bijzondere Bijstand, informeer bij uw gemeente

 

Op de website van de LVPW  vind je een totaal overzicht van de zorgverzekeraars welke vergoeden vanuit de aanvullende verzekering